⁣آرک دیلی تصاویری از آخرین مراحل آماده‌سازی این موزه را منتشر کرده است. شواهد حاکی از آمادگی کامل این موزه برای گشایش وعده داده شده این پروژه بلندپروازانه اماراتی ها در ۱۱ نوامبر است.
این موزه با طراحی ژان نوول بر اساس شکل سقف گنبدی یا به عبارت دیگر، یکی از نمادهای معماری عربی شکل گرفته است. گنبد موزه در آفتاب ابوظبی می‌درخشد و در شب، ساختمانی که زیر سقف گنبدی مزین به ستاره قرار دارد، به سرپناه امنی تبدیل می‌شود. این موزه جدید در جزیره السعدیات در ساحل شهر بندری ابوظبی و در چارچوب طرحی فرهنگی ساخته شده است.

 

منبع: Archdaily