پکیج‌های آموزشی

پکیج AutoCAD 2D

56
450,000 تومان

پکیج Rhino ceros

46
900,000 تومان
24% -

پکیج آمادگی آزمون طراحی معماری

115
3,200,000 تومان
17% -

پکیج حل دستی آزمون های طراحی معماری

10
2,500,000 تومان

پکیج ۳D Max

98
1,200,000 تومان