به لطف و عنایت خداوند متعال و تلاش اساتید و داوطلبین عزیز، موسسه ایوان خانه مهر توانست، آمار 100 درصد قبولی ظرفیت استان قم، در آزمون طراحی معماری اسفند95 را به دست آورد. قابل ذکر است که این کلاسها در مرداد96 برای پنجمین دوره در قم برگزار شد که طیق روال قبل خانم مهندس مریم شریفی نیا و آقای مهندس حسن وحیدی، اساتید این دوره بودند.
100 درصد قبولی22