کلاس‌های نرم‌افزار

3D Max

300
3,500,000 تومان

Revit Architecture

200
4,500,000 تومان

Rhino ceros

67
3,500,000 تومان

V_Ray

195
3,500,000 تومان

پکیج AutoCAD 2D

59
500,000 تومان

پکیج Rhino ceros

46
1,200,000 تومان

پکیج ۳D Max

103
1,500,000 تومان