ورکشاپ تخصصی با عنوان «یک فنجان اسکیس مهمان ما باشید» در روز شنبه 6 آذر 1395 با حضور جمعی از دانشجویان علاقه مند داشگاه های مختلف، در دانشگاه شهاب دانش برگزار شد.

همچنین جناب آقای دکتر علی نیا، مدرس محترم دوره های اسکیس موسسه ایوان خانه مهر، پس از اینکه به مدت 4 ساعت، مطالب کلی روند اسکیس را به دانشجویان آموزش دادند و دانشجویان نیز تمرینات خود را انجام نموده، در آخر جلسه، به مدت 40 دقیقه برای دانشجویان یک شیت کامل روند طراحی و اسکیس توسط ایشان بسته شد.

photo_2016-11-27_13-59-03

photo_2016-11-27_13-58-48

photo_2016-11-27_13-59-20

photo_2016-11-27_13-59-37