ایوان خانه مهر با همکاری گروه مهندسی آردائنا برگزار میکند :

نشست “معماری پویا”
با حضور: مهدی سهیلی فرد، محمدحسین موذنی

زمان: پنجشنبه 2 آبان ماه، ساعت 18 تا 20
مکان: قم، بلوار صدوقی، کوچه 15، ایوان خانه مهر

شرکت در این برنامه برای تمامی علاقه مندان رایگان است.
جهت رزرو نام و نام خانوادگی خود را به سامانه 5000121212183 ارسال کنید.

 

بعد چهـــــــارم در معماری امروز حاصل پژوهــــــــــــش در زمیـــــــــــــــنه معماری پویا و از سوی دیگــــــــر حاصل پیشرفت‌های تکنولوژی است. در این نشســت به تبیین مفهوم حرکت های تطبیقی فیزیکی در معماری؛ که سبب خلق کیفیاتی منعطف در فضا خواهد شد، تحت عنوان معماری پویا پرداخته می شود؛ همچنین در این زمینه پارامترهای موثر بر رفتار کالبد تحت تاثیرعوامل محیطی و انسانی بررسی میگردد. هدف از برگزاری سلسله نشست های معماری پویا، کسب دانش پایه در این حوزه و شناخت سیستم‌های دینامیکی در جهت تحرک بخشیدن به عناصر کالبدی در معماری، تجربه‌ی دریافت داده‌های محیطی از سنسورها و تزریــق این داده‌ها به توابـــع در قالب الگــوهای رفتاریِ آبجکت‌های فیزیکی فضا، برنامه نویسی، فراینـد طراحی مکانیــزم‌های حرکتی، سیســـتم‌هاو تکنیــک‌های ساخت دیجــیتال در این حوزه است.‌

مهدی سهیلی فرد-محمدحسین موذنی