آمار قبولی آزمونسرای ایوان در این دوره آزمون‌های نظام مهندسی و کارشناس رسمی راه و ساختمان استان قم– شهریور و مهر ماه ۹۹ به شرح زیر می‌باشد:

قبولی ۲۸ نفر از شرکت کنندگان در دوره طراحی معماری آزمونسرای ایوان در آزمون شهریور ماه ۹۹

قبولی ۲۲ نفر از شرکت کنندگان در دوره نظارت و اجرا آزمونسرای ایوان در آزمون مهرماه ۹۹

قبولی 2 نفر از شرکت کنندگان در دوره کارشناس رسمی راه و ساختمان در آزمون شهریورماه 99

ضمن تبریک به مهندسین عزیز و خسته نباشید خدمت اساتید گرامی امیدواریم در دوره های پیش‌رو نیز این موفقیت را تکرار کنیم.


 

کلاس-آزمون-نظام-مهندسی-معماری-عمران

کلاس-طراحی-معماری-نظام-مهندسی-اراک

کلاس-طراحی-معماری-نظام-مهندسی-کاشان

کلاس-نظام-مهندسی-ساوه

کلاس-آزمون-نظام-مهندسی-دلیجان

کلاس-کارشناس-رسمی-ساختمان-قم-تهران-اراک

کلاس-کارشناس-رسمی-ساختمان-کاشان-اصفهان-ساوه

 

آزمـون سرای ایــوان
برگزار کننده دوره های آمادگی آزمون‌های نظام مهندسی در قم
دارای بالاترین آمار قبولی در استان قم

دوره آمادگی آزمون طراحی معماری
دوره آمادگی آزمون نظارت و اجرا معماری
دوره آمادگی آزمون محاسبات عمران
دوره آمادگی آزمون نظارت عمران
دوره آمادگی آزمون نظارت برق
دوره آمادگی آزمون طراحی برق