به گزارش پژوهشکده هنر،معماری و شهرسازی نظر ، همزمان با فرارسیدن نیمه ی فروردین ماه ، چهل و ششمین شماره از مجله علمی‌ـ پژوهشی باغ نظر به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر شد.

Intern-Magazine-Issue-Two-Designed-By-She-Was-Only - C1opy

فصلنامه باغ نظر، شماره 46، بهار 1396 (فروردین)

فصلنامه باغ نظر دوره 14، شماره 46

بهار (فروردین) 1396

تعداد صفحات: 65 صفحه

[box type=”alert-warning” align=”aligncenter” class=”” width=””]مقالاتی که پس از سه مرحله داوری و موافقت هیئت تحریریه در این شماره از مجله باغ نظر به چاپ رسیده اند به شرح زیر هستند:[/box]

  • بررسی تحقق‌پذیری طرح‌های بازآفرینی بافت فرسوده شهری به روش تلفیقی تحلیل شبکه‌ای- کارت امتیازی متوازن ؛ نمونه موردی : بافت فرسوده زینبیه اصفهان

مشاهده توضیحات و چکیده مقاله   ◊دانلود مقاله


  • نقش مفهوم حس مکان در ارتقای کیفیت حفاظت معماری

مشاهده توضیحات و چکیده مقاله   ◊دانلود مقاله


  • بررسی منشأ الهام‌بخش دیوار نگارة شام آخر داوینچی از چهار روایت کتاب مقدس

مشاهده توضیحات و چکیده مقاله   ◊دانلود مقاله


  • مستندسازی و ارزیابی بازسازی باغ‌های تاریخی همدان براساس منشور فلورانس (مطالعه موردی : باغ نظری و باغ خانه آمریکایی‌ها)

مشاهده توضیحات و چکیده مقاله   ◊دانلود مقاله


  • شناسایی عوامل تأثیرگذار بر ماندگاری خط کوفی بنایی در دوره معاصر و روند استـفاده از آن در طراحـی آرم نوشـتاری

مشاهده توضیحات و چکیده مقاله   ◊دانلود مقاله


  • انتقال معنای اثر نقاشی در معماری بازگویی معنای اثر نقاشی مادام دوسون ویل و مجموعه استودیو در معماری خانه دیوار

مشاهده توضیحات و چکیده مقاله   ◊دانلود مقاله