در راستای معرفی تکنولوژی واقعیت افزوده و نقش آن در پروژه‌های طراحی و معماری، اولین سمینار و ورکشاپ «واقعیت افزوده و واقعیت مجازی در طراحی صنعتی و معماری» با هدف معرفی نقش تکنولوژی های آینده‌نگر در ارائه موثر دستاوردهای دانشجویی و پروژه‌های واقعی در دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار خواهد شد.

هم‌چنین نمایشگاه آثار دانشجویان با امکان نمایش سه‌بعدی به واسطه واقعیت افزوده و واقعیت مجازی در گالری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت برگزار خواهد شد و تا پایان سمینار در محل دانشگاه علم و صنعت برقرار خواهد بود.

از دانشجویان و اساتید معماری، طراحی صنعتی و سایر علاقمندان دعوت بعمل می‌آید تا با حضور خود بر غنای سمینار بیفزایند.

 

426040334_91862_13858103084727876659