موسسه ایوان خانه مهر در جهت آشنایی داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد ۹۵ اقدام به برگزاری سمیناری تحت عنوان روش ها و ناگفته های موفقیت در آزمون کارشناسی ارشد همراه با تجزیه و تحلیل تاثیر اسکیس و زبان در نتیجه آزمون با حضور اساتید برجسته جناب آقای محمدرضا امیرشقاقی،ایوب علی نیا و بابک رستمی نمود .
شایان ذکر است دوره جامع اسکیس توسط گروه ایده و دوره تخصصی و عمومی زبان با حضور دکتر بابک رستمی به زودی برگزار خواهد شد که به شرکت کنندگان در این سمینار تخفیف ۱۰ درصدی تعلق خواهد گرفت .