اولین سفر از تورهای تخصصی ایوان خانه مهر در بیست و هفتم شهریور ماه ۹۴ برگزار شد و جمعی از هنرجویان و علاقه مندان از شهر زیبای نایین و بافت تاریخی آن بازدید نمودند .در این سفر جناب آقای سجاد بیات به عنوان راهنمای تخصصی سفر، توضیحات جامعی ارائه نمودند که مورد استقبال علاقمندان قرار گرفت. طی این سفر یک روزه از بناهایی همچون مسجد جامع ،بازار تاریخی، خانه تاریخی پیرنیا، نارین قلعه و آب انبار دو قلو بازدید شد

ایوان خانه - تور تخصصی نایین

ایوان خانه - تور تخصصی نایین

ایوان خانه - تور تخصصی نایین