برنامه صعود با هدف راهنمایی و آموزش داوطلبان آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری توسط شبکه آموزش تهیه و پخش می شود و داوطلبان عزیز می توانند این برنامه را روزهای زوج ساعت ۱۹:۳۰ الی ۲۰ از شبکه آموزش دنبال نمایند.
برنامه های دکتر رستمی قراگزلو تاکنون در روزهای چهارشنبه از این شبکه پخش شده اند و به احتمال زیاد، روز آن تغییر نخواهد کرد.
برنامه هایی که توسط دکتر رستمی ارائه می گردند شامل موضوعات مربوط به درس زبان عمومی و زبان تخصصی در مقاطع ارشد و دکتری و همچنین شامل مشاوره و نحوه برنامه ریزی و مدیریت آزمون ها است. داوطلبانی که در این خصوص، از ایشان سئوال دارند می توانند سئوالات خود را به شماره پیامک ۳۰۰۰۰۷۰۷ و خطاب به دکتر رستمی ارسال نمایند و ایشان نیز به سئوالات این عزیزان در برنامه های مربوط به خود پاسخ خواهند داد.
منبع: سایت رسمی دکتر بابک رستمی