چهارمین سفر از تورهای تخصصی ایوان خانه مهر در اول اردیبهشت ماه 95 برگزار شد و جمعی از دانشجویان و مهندسین معمار استان قم از این شهر بازدید نمودند.
طی این سفر سه روزه ،بناهای همچون تخت جمشید، نقش رستم، پاسارگاد، مسجد نصیرالملک، دروازه قرآن، حافظیه، سعدیه، باغ ارم، ارگ کریم‌ خان زند، حمام و بازار وکیل، شاه‌چراغ(ع)، سرای مشیر، نارنجستان قوام و … مورد بازدید قرار گرفت .

تور تخصصی معماری - شیراز

تور تخصصی معماری - شیراز

تور تخصصی معماری - شیراز

تور تخصصی معماری - شیراز