دوره های کاربردی نرم افزار ایوان خانه مهر با 30 درصد تخفیف پاییزه، آغاز شد. این دوره ها زیر نظر مستقیم مدرسه نرم افزار تهران برگزار شده و در پایان دوره گواهینامه معتبر از سوی مدرسه نرم افزار برای شرکت کنندگان صادر خواهد شد. برای ثبت نام و بهره مندی از تخفیف، با موسسه تماس حاصل فرمایید و یا از طریق سایت ثبت نام نمایید.

نرم افزار برای سایت با قیمت