صندلی منفی برنده جایزه نقره سال ٢٠١٦ مسابقه A’DESIGN Award