دوره جامع آموزش برآورد و صورت وضعیت نویسی

1,600,000 تومان
10فروش
1,600,000 تومان

مدرس دوره: مهندس پدرام توکل
تعداد جلسات: 8 جلسه | 26 ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه ها | ساعت 17:00 تا 20:00
شروع دوره : دوشنبه | 20 شهریورماه

توضیحات

There are no reviews yet.

Be the first to review “دوره جامع آموزش برآورد و صورت وضعیت نویسی”