دوره آمادگی آزمون نظارت و اجرای معماری نظام مهندسی

7,500,000 تومان
270فروش
7,500,000 تومان

دوره آمادگی آزمون نظارت و اجرای معماری نظام مهندسی | ویژه آزمون اسفند ماه 1402

مدرس:


مدت دوره:

  • 92ساعت (15 جلسه)
  • به همراه دو مرحله آزمون آزمایشی


زمان:

  • گروه اول : روزهای دوشنبه / ساعت 10:00 تا 14:30 و روزهای سه‌شنبه ساعت 15:00 تا 20:00
  • گروه دوم: روزهای یکشنبه / ساعت 15:00 تا 21:00 و روزهای دوشنبه ساعت 15:00 تا 21:00

 

شروع دوره:

  • گروه اول / دوشنبه 20 آذرماه
  • گروه دوم / دوشنبه 11 د‌ی‌ماه

برنامه دوره

آمار قبولی آزمون اردیبهشت 1402

آمار قبولی آزمون شهریور 1401

آمار قبولی آزمون دی 1401

آمار قبولی آزمون مرداد 1400

آمار قبولی آزمون شهریور و مهر 99

تصاویر دوره‌های گذشته

There are no reviews yet.

Be the first to review “دوره آمادگی آزمون نظارت و اجرای معماری نظام مهندسی”