دوره نرم افزار تری دی و وی ری

3D Max

300
3,500,000 تومان

V_Ray

195
3,500,000 تومان

پکیج ۳D Max

103
1,500,000 تومان