photo_2019-01-01_00-56-38

 

مکان : مرکز خرید ستاره فارس شیراز

مساحت: 18 متر مربع

همــــکاران طرح : مهندس علیرضا امتیاز و مهندس آرش دیلمی

سال طراحی: 1384

ایده های طراحی : ایجاد پیوستگی در فرم ویترین ها با استفاده از مختصات U و V به جای استفاده از هندسه قدیمی اقلیدسی و استفاده از رنگ سفید به عنوان رنگ قالب جهت نمایش بهتر اجناس .برای ساخت ویترین ها از تکنیک سنتی قایق سازی سرخپوستی به عنوان تکنیک پایه طراحی و اجرا استفاده شد که با توجه به محدودیت نصب با استفاده از عناصر سبک ،پروژه به صورت پیش ساخته در محل طراحی و اجرا شده است.

photo_2019-01-01_00-32-33

 

منبع اطلاعات پروژه