کارگاه تجربه طراحی و ساخت با آجر

دانشکده معماری دانشگاه آزاد اسلامی قم با همکاری موسسه ایوان خانه مهر اقدام به برگزاری کارگاه دو روزه تجربه طراحی و ساخت با آجر می نماید. این کارگاه در تاریخ سوم و چهارم خردادماه در دانشگاه آزاد اسلامی قم با حضور علیرضا مشهدی میرزا برگزار خواهد شد. به کلیه شرکت کنندگان در این دوره گواهینامه شرکت در کارگاه ارائه می‌شود. همچنین به اعضای گروه برگزیده تخفیف 100 درصدی شرکت در دوره از طرف موسسه ایوان خانه مهر اهدا خواهد شد .