کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران برگزار میکند.
سلسله نشست های “از فکر تا عمل” با عنوان «پاکت آبى» برنامه اى است براى آشنایى دانشجویان معمارى با روند کار حرفه اى از طریق معرفى یک پروژه معمارى از ابتدا تا انتهاى آن (از طراحی تا اجرا) توسط طراح پروژه، همراه با بازدید از دفاتر معمارى و آشنایى با فضای کار.
این فرصت جهت آشنایى هرچه بیشتر فارغ التحصیلان رشته معماری با تجربیات معماران فعال عصر حاضر و شناخت چالش هاى واقعى آنان در محیط کار در نظر گرفته شده است.
۲۰ بهمن ۱۳۹۴ در دسته پاکت آبی, فعالیت های کانون
سی امین جلسه از سلسله برنامه های پاکت آبی
زمان : پنجشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۴، ساعت ۹:۳۰ صبح
محل برگزاری: بازار چارسو- تقاطع جمهوری و حافظ
همراه با بازدید از پروژه
شماره های تماس برای ثبت نام: ۷۷۵۰۳۳۸۵ و ۷۷۵۳۹۲۸۲
مهلت ثبت نام تا روز دوشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۴ می باشد.
منبع: کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران