منطقۀ کاشان از دیرباز جایگاهی مهم برای استقرار در حاشیۀ کویر بوده است. در این میان، عنصر پیونددهنده حوضۀ آبریزی است که حدود منطقه و پیوستگی آن را با بخشی از کوهستان کرکس تعریف می­کند. سابقۀ طولانی سکونت و قرارگیری بر سر راه­های اصلی ارتباطی، بالندگی فرهنگی را در پی داشته و به دستاوردهای هنری و معماری منجر شده است. ویژگی­ های معماری منطقه به همراه خصوصیات جغرافیایی و از جمله خصوصیات منابع آبی بالادست و در کنار سنت­های دیرپای زراعت و باغبانی، شکل­ گیری نمونه­ های مهمی از باغ­ سازی و منظرسازی را رقم زده است. وجود نمونه­ های منحصر بفردی چون باغ کهنه و باغ فین و دیگر نمونه­ های باقی مانده، نشان از آن دارد که منطقۀ فرهنگی کاشان از دیرباز بستری مهم برای سنت­های باغ­ سازی و ساخت باغ­ ها و مزارع سنتی رایج در منطقه بوده است. بستر کالبدی این سنت­های بومی در حالی رنگ می­بازد که متأسفانه شناخت کافی از نمونه­ های آن حاصل نشده و عمده اطلاعات ما به نمونه­ های مهم­تر و بیشتر شناخته شده محدود شده است.

از این رو مرکز کاشان­ شناسی دانشگاه کاشان با همراهی دانشکده معماری و هنر، در پی برگزاری «همایش مطالعه و شناخت باغ­ های تاریخی منطقۀ کاشان» است. هدف همایش، هماهنگ کردن مطالعات صورت گرفته و در دست انجام بر روی باغ­های تاریخی منطقه و سایر نمونه­ های منظرسازی و همچنین بازتاب باغ ­سازی در هنرها و سنت­های بومی منطقه است. این برنامه در عین حال در پی تعریف حوزه­ های جدید برای مطالعۀ باغ­ ها و نمودهایی از میراث کشاورزی است که به طور مستقیم با موضوع منظر مرتبط اند. همایش به دنبال تعریف چارچوبی برای مطالعۀ باغ­ های تاریخی و دیگر نمونه­ ها با رجوع به بستر جغرافیایی آنها است. از این رو برنامۀ مورد نظر مطالعۀ هر نمونه­ای را که در کاشان، نطنز، آران و بیدگل، نیاسر و قمصر و نواحی مرتبط با آنها قرار دارد مورد توجه قرار می­دهد.

محورهای همایش:
مطالعه و مستندسازی گونه­ های مختلف باغ­ های تاریخی از جمله باغ­ های درون شهری و برون­ شهری، خانه­ باغ­ ها و حوض­خانه­ ها
بازیابی طرح و خصوصیات باغ­ های از بین رفته
سیر تحول وگونه­ شناسی باغ­ ها
دیگر نمونه­ های منظرسازی تاریخی از جمله مزارع تاریخی
تصویر باغ در هنرهای سنتی
فنون و سنت­های محلی و بومی مرتبط با موضوع از جمله در حوزۀ آب و قنات، فنون باغ­ داری و کشاورزی سنتی
مطالعات باستان­ شناختی در حوزۀ باغ­ ها و مناظر تاریخی

تاریخ های مهم:
مهلت ارسال چکیده مقالات و پیشنهادهای پژوهشی: ۱۳۹۵/۲/۱۵
مهلت ارسال اصل مقالات: ۱۳۹۵/۵/۱۵
مهلت ثبت نام برای حضور: ۱۳۹۵/۷/۱۵
زمان برگزاری همایش: آبان ۱۳۹۵
محل برگزاری: کاشان

دبیرخانه:
کاشان، بلوار قطب راوندی، دانشگاه کاشان، مرکز پژوهشی کاشان­ شناسی، دبیرخانۀ همایش ملی مطالعه و شناخت باغ­ های تاریخی منطقۀ کاشان
تلفن: ۵۵۹۱۲۷۹۰-۰۳۱ فکس: ۵۵۹۱۲۷۷۰-۰۳۱

منبع :
همایش ملی مطالعه و شناخت باغ های تاریخی کاشان