در هفتمين هفته نمايش تماشا خانه مهر، با مستند ‘چه كسي از هنر مفهومي مي ترسد؟’ ميزبان هنرجويان و علاقه مندان عرصه معماري خواهيم بود؛ اين مستند به بررسي آثاري مي پردازد كه تداعي گر هنر مفهومي است و مخاطب را در رد يا قبول هر يك از آثار به عنوان ‘هنر’ به چالش مي كشد، شايد مهم ترين سوالي كه ذهن مخاطب را درگير مي كند همين باشد، هنر مفهومي چيست؟

دانلود مستند ‘چه كسي از هنر مفهومي مي ترسد؟’