تماشا خانه مهر، پنجمين هفته ی نمایش خود را در ٢٢ آذر ماه ۹۶؛ به پخش مصاحبه اي با مهندس سيد هادي ميرميران اختصاص داد.
در اين مصاحبه به عواملي چون مفهوم معماري، تاريخ معماري، خلاقيت در معماري و شاخصه هاي گوناگون معماري همچون فرم، فضا و اقليم پرداخته مي شود.
و در پايان به گفتگو در رابطه با الگوهای معماری در تمدن‌ها و مدرنيسم در معماري اروپا پرداخته خواهد شد.
در ادامه با مشاهده مصاحبه، با تماشا خانه مهر همراه باشيد ..

دانلود فیلم «گفتگو با سید هادی میرمیران»