تماشا خانه مهر با هدف به تصوير كشيدن ارتباط جهان معمارى با ساير هنر ها در ٢٦ مهر ٩٦ ميزبان هنر دوستان عرصه ى معمارى بود.
اولین نمایش عمومی فیلم در تماشا خانه مهر، متعلق به گفتگوى نادر اردلان و حسين امانت در باب آسيب شناسى معمارى روز ايران بود؛ در این مصاحبه ٥٠ دقيقه اى مسائل مختلفی در باب هویت معماری روز ایران، دلایل ضعف طراحی شهری و … مورد بررسی قرار گرفت و به سوال هايى از قبيل
عوامل موثر بر معماری ایرانی چیست؟ سنت / مدرنیته / کارفرما ؟
– رابطه این معماری با سنت چیست؟
– رابطه ی این معماری با مکتب های مدرن معماری در سراسر جهان چیست؟
– اکنون معماری ایرانی چه وضعیتی دارد؟
– مشکلات عملی و نظری پیش روی معماری ایرانی چیست؟
– اگر امروزه نمی توان از هویت ایرانی معماری رایج در کشور صحبت کرد؛ ایراد را در کجا باید جست؟
– آیا لازم است معماری هویت داشته باشد؟
و .. پاسخ داده شد، در ادامه با مشاهده اين مصاحبه با تماشا خانه مهر همراه باشيد.

دانلود فیلم گفتگوی نادر اردلان و حسین امانت