تماشاخانه مهر در بیستمین نمایش خود به نقد و بررسی فیلم Birdman of Alcatraz می‌پردازد. چهارشنبه یکم اسفند ماه ساعت 17 تا 20 منتظر حضورتان هستیم .

نقد مسعود فراستی در مورد فیلم Birdman of Alcatraz