انجمن مفاخر معماری ایران برگزار می کند:

یکصد و نود و سومین گفتمان هنر و معماری
با عنوان: یکصد معمار، یکصد انتخاب؛
معرفی بناهای برگزیده معماری ایران از نگاه معماران

در نشست پنجم، ده تن از صاحبنظران معماری و شهرسازی ایران، به شرح زیر، بین ۱۰ تا ۱۵ دقیقه فرصت خواهندداشت تا اثر مورد نظر را معرفی نمایند.
همچنین گزارشی از نشست چهارم ارائه خواهد شد.

با حضور:
ایرج اعتصام
گیتی اعتماد
فریبرز دولت آبادی
فواد رفیعی
محمد سمنانی
فرامرز شریفی
بابک شکوفی
فریده صائبی
محمدحسین طالبیان
احمد گشایشی
حسین ناصری

مدیر پروژه: بهروز مرباغی
دبیر اجرایی: نگار جوکار

زمان: چهارشنبه ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۴، ساعت ۱۶ الی ۱۸:۳۰
مکان: باغ موزه قصر،‌ خیابان شریعتی، خیابان مطهری شرقی
منبع: انجمن مفاخر معماری ایران