“دهمین سلسله نشست قطب علمی فناوری معماری دانشگاه تهران”
با موضوع بازخوانی معماری ایران پس از انقلاب
با محوریت موضوع مسکن مهر

نشست چهارم:
بازه زمانی سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰

باحضور:
سعید اسلامى
سعید معیدفر
على یاورى

ورود برای عموم علاقمندان آزاد و رایگان است.
زمان: دوشنبه ٢۶ بهمن ۱۳۹۴، ساعت ۱۶ الی ۱۸
مکان: دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا، آمفی تئاتر شهید آوینی
منبع: قطب علمی فناوری معماری دانشگاه تهران