نشست های تخصصی ایوان خانه مهر

ایوان خانه مهر برگزار میکند ..

نشست‌های تخصصی ایوان خانه مهر، توجه به آن بخش از دانش‌های نظری و مهارت‌های تجربی دارد که در سیستم آموزشی و حرفه‌ای حوزه معماری و شهرسازی مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. بر این اساس قصد داریم با اشتراک‌گذاری تجربیات معماران و اساتید بزرگ به بررسی چالش‌ها و مسائل ضروری این حوزه بپردازیم و امید است بتوانیم گامی در جهت ارتقای سطح علمی و تجربی جامعه معماری و شهرسازی برداریم .

نشســـت پنجـــــــم

با موضوع:
امتداد شهر

با حضور:
امیرحسین طاهری

زمان:
پنجشنبه 9 آبان ماه/ ساعت 16 تا 18

مکان:
قم، خیابان هنرستان، بین کوچه ۲۰ و ۲۲ ، سینما آیه

مخاطب این برنامه // همه علاقه مندان به معماری و شهرسازی
حضور در این نشست برای تمامی علاقه مندان رایگان است
جهت رزرو نام و نام خانوادگی خود را به سامانه ۵۰۰۰۱۲۱۲۱۲۱۸۳ ارسال نمایید .

کیوریتور// محمد حسن فروزان فر