اولین نشست از مجموعه نشست های تخصصی معماری و شهرسازی موسسه ایوان خانه مهر با حضور جمع زیادی از مسئولین محترم، مهندسین معمار و شهرساز، اساتید دانشگاهی و دانشجویان در روز پنجشنبه 22 آذرماه در سالن شهید آوینی قم برگزار گردید .

موسسه ایوان مهر در نظر دارد با اشتراک گذاری تجربیات اساتید و معماران بزرگ گامی در جهت ارتقای سطح علمی و تجربی جامعه معماری و شهرسازی بردارد.
در این راستا اولین نشست با محوریت “نقش بستر در روند طراحی” با حضور “مهندس هومن بالازده” در روز پنجشنبه 22 آذر در سالن شهید آوینی قم برگزار گردید .

 

هومن بالازاده
هومن بالازادههومن بالازاده

هومن بالازاده

هومن بالازاده

هومن بالازاده

هومن بالازاده

هومن بالازاده

 

هومن بالازاده

هومن بالازاده

هومن بالازاده

هومن بالازاده