جامعه مهندسان معماری داخلی ایران برگزار می کند:
نشست تخصصی معماری داخلی

با حضور:
مهندس فرهاد احمدی

زمان: چهارشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۴، ساعت ۱۶ الی ۱۸
مکان: خانه گفتمان شهر و معماری
میدان فلسطین ، طالقانی غربی، پلاک ۵۱۴
منبع: جامعه مهندسان معماری داخلی