جلسه داوری آثار ارسالی به نخستین جشنواره نمای برتر استان قم پنجشنبه 4/3/1396 رأس ساعت 9 صبح در سالن رضوان شهرداری قم با حضور تمامی اعضای هیأت داوران جشنواره برگزار شد
جلسه داوری آثار ارسالی به نخستین جشنواره نمای برتر استان قم پنجشنبه 4/3/1396 رأس ساعت 9 صبح در سالن رضوان شهرداری قم با حضور تمامی اعضای هیأت داوران جشنواره: مهندس سید ابوالحسن فاطمی، مهندس مصطفی سعادت‌طلب، مهندس سید مجید فارغیان قمی، مهندس محمد رضایی ندوشن مهندس مسعود میلانی، مهندس جمیله صادقی و دکتر زهرا سادات حسینی برگزار شد. معیارهای داوری در انتخاب آثار برتر: توجه به هنجارهای هویتی، بومی و اقلیمی، تاکید بر شاخصه‌های شهرسازی و معماری اسلامی- ایرانی، معیارهای طراحی‌شهری و معماری، همچنین رعایت اسناد فرادست (مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، دستورالعمل و ضوابط نما و سیمای شهری قم و ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر قم)، استفاده ازنظریات، دانش و فناوری‌های نوین و رعایت ضوابط ایمنی در مصالح و شیوه اجرا در نظر گرفته شد.

از مجموع تمامی آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره، 6اثر در 3بخش اصلی مسابقه جشنواره حائز رتبه شده و 2اثر قابل تقدیر در نظر گرفته شدند:

بخش اول: خانه‌های مسکونی (ویلایی یک یا دو خانواری)

در بخش خانه‌های مسکونی ویلایی یک یا دو خانواری دو اثر حائز رتبه اعلام شدند:
رتبه اول اثر مهندس علی خوش‌مهری (مالک: آقای دوزدوزانی) انتخاب شد.

رتبه دوم اثر مهندس علی محلاتیان و مهندس عمار محلاتیان (مالک: خانم ابوترابی) انتخاب شد.

بخش دوم: مجتمع‌های مسکونی (آپارتمان یا مجموعه‌های مسکونی)

در بخش مجمتع‌های مسکونی تنها یک نما حائز رتبه انتخاب شد:
رتبه اول به اتفاق آرای هیأت داوران، اثر مهندس امید بشارتی (مالک: آقای محمد هدایتی) انتخاب شد.

اثر جناب مهندس محمدرضا محمدخانی (مالک: آقای سیدمهدی مومن) به‌علت استفاده از مصالح بوم‌آورد، مورد توجه هیات داوران قرار گرفت، ولی به‌علت نقض آشکار ضوابط طرح تفصیلی، حائز رتبه نشد.

بخش سوم: ساختمان‌های غیر مسکونی (دولتی و غیر دولتی)

در این بخش به علت کمیت و کیفیت بیشتر آثار سه اثر حائز رتبه و یک اثر شامل تقدیر شناسایی شدند:

رتبه نخست به اتفاق آرای هیات داوران، اثر مهندسان وحیدپوربافرانی و حمید خوش‌قامت (مالک: دفتر نهاد رهبری) انتخاب شد.

رتبه دوم اثر مهندس حسین درودگر (مالک: آقای شارق) انتخاب شد.

رتبه سوم اثر مهندس علی‌اصغر قیامی (مالک: آقای مرتضی افضلی) انتخاب شد.

در قسمت ساختمان‌های دولتی اثر ارسالی توسط مهندس علی طاووسی (مالک: اداره‌ کل نوسازی مدارس استان قم)، به علت دقت در اجزای نما و انتخاب مصالح مناسب مورد توجه هیات داوران قرار گرفت، ولی به علت ناهماهنگی در مصالح نمای ساختمان با دیوار بنا، صرفاً حائز تقدیر شناخته شد.

ضمناً مقرر شد در جلسه‌ای که زمان آن متعاقباً اعلام می‌شود، ضمن تقدیم جوایز طراحان، مالکان و مجریان نماهای حائز رتبه، از تمامی افرادی که زحمت شرکت در جشنواره را متقبل شدند، تقدیر به عمل آید. همچنین نمایشگاهی از تمامی آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره برای بازدید عموم برگزار شود.