دو طرح از معماران ایران در بخش «پروژه‌های آینده» جشنواره جهانی معماری در شهر آمستردام هلند برگزیده شدند.

طرح مرکز اجتماعی شهر جدید صدرا از دفتر معماری دیگر در بخش رقابتی «پروژه‌های آینده» جشنواره جهانی معماری موفق به کسب جایزه اول شد.

website_15985_hero_high_res_01

طرح خانه طاقی گویُم در شیراز از دفتر معماری دیگر نیز برنده بخش «خانه ـ پروژه‌های آینده» این جشنواره جهانی شد. این پروژه جزء فینالیست های مسابقه سایت architizer در بخش پروژه های کانسچوال فرهنگی است.

57789037

فهرست کامل برندگان این جشنواره جهانی در شاخه‌های گوناگون را می‌توانید در این لینک مشاهده کنید.