ایوان خانه مهر-مهندس هادی رحیمی

مهندس هادی رحیمی

دانش آموخته معماری و 3D Artist


 

سوابق آموزشی

مدرس بیش از 100 دوره آموزشی نرم افزار های تخصصی معماری

مدرس دوره های آموزش مجازی نرم افزارهای تخصصی معماری

مدرس دوره های تخصصی نرم افزار در موسسات و مراکز معماری:

مدرسه هنر و معماری ایوان خانه مهر – از سال 94 تا هم اکنون

جهاد دانشگاهی واحد قم – از سال 92 تا 94

آموزشکده فنی پسران قم – از سال 94 تا 95

خانه طراحان فردا – از سال 95 تا 96

مدرس ورکشاپ مدلسازی و رندرگیری طراحی داخلی – آذرماه 95


سوابق حرفه‌ای معماری

مدیر دفتر معماری Pause – از سال 92 تا 95

طراحی و اجرای پروژه‌های متعدد مسکونی، تجاری ، اداری و …

همکاری با دفتر معماری دازاین و بافت و بنا – از سال 89 تا 91

همکاری با دفتر معمری پارسه – از سال 89 تا 91

مهارت ها

Photoshop – Corona – Vray – 3Ds max – Autocad