مریم شریفی نیا

سوابق تحصیلی:

– کاردانی:دانشگاه شهید چمران-معماری
– کارشناسی:دانشگاه زنجان-معماری
– کارشناسی ارشد:دانشگاه آزاد.علوم تحقیقات واحد البرز-معماری

سوابق آموزشی

– مدرس دوره های ورود به حرفه نظام مهندسی (طراحی معماری) از سال ۱۳۹۱ در سطح کشور
سوابق حرفه ای:

– طراح و مسئول آتلیه معماری در شرکت ساروج ابنیه مهر

– طراح  پروژه های عمرانی وابسته به ارگان های دولتی

– مدیر عامل دفتر طراحی آتی سازان نوین

– کارمند دفتر فنی نظام مهندسی استان البرز

– عضو کار گروه تدوین ضوابط معلول نظام مهندسی استان  البرز

– عضو هیئت تحریریه نشریه کانون نظام مهندسی استان البرز

– عضو هیئت تحریریه مجله آباد بوم

– مدیر عامل شرکت مهندسی آتی سازان نوین

 

افتخارات و جوایز:

– نفر اول آزمون طراحی معماری ورود به حرفه اسفند ۱۳۸۹

 

سوابق مطالعاتی و مقالات:

– مولف کتاب طراحی معماری