محمد حسن فروزانفر

 

محمدحسن فروزان فر
دانش آموخته معماری و طراح گرافیک
همکار هنری مجله های A5 و Wotisart انگلیس

برخی جوایز معماری و گرافیک:
رتبه سوم جایزه معماری 2A آسیا 2018
برگزیده مسابقه طراحان جوان آسیا ۲۰۱۸
برگزیده مسابقه شهرهای پاسخگو بارسلون 2018
برنده جایزه ویژه دوسالانه معماری ترولدتکت دانمارک ۲۰۱۶
فینالیست مسابقه بین المللی اینسپایرلی 2017
رتبه نخست مسابقه معماران فردا
رتبه نخست مسابقه مفهومی معماری در حال ظهور
رتبه دوم مسابقه طراحی یادمان پلاسکو
رتبه سوم مسابقه معماری زیستا
رتبه سوم مسابقه ملی معماری و فرهنگ
رتبه سوم مسابقه استعداد یابی سانکیث
رتبه سوم مسابقه طراحی لوگو بنیاد معماری ایران
رتبه چهارم دومین دوسالانه معماری، شهرسازی و طراحی داخلی ایران
رتبه چهارم مسابقه طراحی غرفه ایران در نمایشگاه های گردشگری
رتبه چهارم جشنواره تجسم هنر
برگزیده جشنواره طراح ایرانی (دکو ۱۰)
فینالیست مسابقه میدان آزادی کرمان
فینالیست دوره دهم جایزه معماری داخلی ایران
برگزیده مسابقه طراحی ساختمان سازمان نظام مهندسی هشتگرد
برگزیده مسابقه طراحی داخلی دلچه ویتا (شرکت دلچه ویتا)
رتبه سوم مسابقه طراحی پوستر جشنواره ملی حرکت (کرمان)
رتبه چهارم مسابقه طراحی پوستر روز باغ ایرانی (مجله ویلا)
رتبه نخست مسابقه طراحی لوگو انجمن های علمی (دانشگاه قم)
برگزیده جشنواره نماد شهری رضوی ۹۴ و 95
برگزیده سوگواره المان های عاشورایی
برگزیده جشنواره المان های شهری صدرا
برگزیده جشنوراه نورآرایی خیابان ۱۷ شهریور تهران

آثار منتشر شده:
پروژه پرسین خانه، مجله 2A شماره 43
پروژه غرفه ایران در نمایشگاه گردشگری، مجله معماری و ساختمان شماره 55
پروژه کتابسرای ایوان خانه مهر، مجله معماری و ساختمان شماره 52
پروژه پرسین خانه، مجله ویلا شماره 7
پروژه موبایل هاو، مجله ویلا شماره 4
پروژه موبایل هاو، مجله معمار و مد امروز شماره 8
پروژه خیلی دور خیلی نزدیک ایران 1404، مجله هنرمعماری شماره 44
مجموعه عکس wander، مجله A5 شماره 21
مجموعه عکس It was Life، مجله A5 شماره 20
پوستر موزه ارتش، مجله A5 شماره 14
پوستر موزه تایتانیک، مجله Wotisart شماره 20
پوستر رقص فرم، مجله Wotisart شماره 12
پوستر برج جام، مجله Wotisart شماره 11
پوستر باغ ایرانی، مجله ویلا شماره 6

سوابق علمی _ پژوهشی:
عضو هیات تحریریه نشریه طراح امروز (شمااره 9 تا 22)
همکاری با نشریه اندیشه ایرانشهر (شماره 26 و 27)
مصاحبه با روزنامه همشهری قم (شماره ۶۹۹۵)
بازرس اتحادیه دانشجویی معماری مرمت و شهرسازی ایران
برگزیده چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران
مقاله ی چهل (اختلال پس از سانحه)، مجله معماری و ساختمان شماره