محمدجواد نیازی

 


محمدجواد نیازی
کارشناسی ارشد معماری

سوابق حرفه‌ای
عضو هیئت موسس و سر طراح دفتر معماری برانیا
طراحی پروژه های متعدد مسکونی در قم و تهران

سوابق تدریس
تدریس طرح یک کارشناسی – دانشگاه علم و هنر یزد
تدریس نرم افزار های معماری در موسسه آرمانشهر تهران و جهاد دانشگاهی قم

مسابقات و جوایز
مسابقه مجموعه فرهنگی هنری بنیاد آسمان، مرحله نیمه نهایی
مسابقه ساماندهی و طراحی سردر دانشگاه میبد، طرح برگزیده
مسابقه مجموعه مسکونی 360 واحدی الغدیر 2 قم، مرحله نیمه نهایی
مسابقه طراحی المان حجمی میدان انقلاب اسلامی تهران
مسابقه طراحی و ساماندهی میدان قبله مشهد، طرح برگزیده