حسن وحیدی

سوابق آموزشی:

– مدرس دانشگاه

– مدرس دوره های ورود به حرفه نظام مهندسی در

موسسه اندیشه رسای شریف تهران
موسسه هور اهواز
مجتمع فنی مهندسی کرج

سوابق حرفه ای:

– عضو کار گروه تدوین نظارت معماری نظام مهندسی استان البرز
– عضو هیئت تحریریه نشریه کانون نظام مهندسی استان البرز
– عضو هیئت تحریریه مجله آباد بوم
– مدیر عامل شرکت مهندسی ذهن سیال
– مجری و طراح پروژه های عمرانی وابسته به ارگان های دولتی
– مشاور شهردار اسلام شهر

سوابق مطالعاتی و مقالات:

– مولف کتاب فرایند معماری
– مولف کتاب طراحی معماری