ما مدیران و پرسنل موسسه ایوان خانه مهر با استعانت از درگاه خداوند متعال، اصول و ارزش های اخلاقی زیر را باور داشته و برای تحقق آن از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد.

۱- آبادانی کشور عزیزمان ایران همواره بنیان تفکر و تلاش ما را شکل داده است .
۲- رعایت اصول اخلاقی و اخلاق حرفه ای را رمز بقا و توسعه موسسه می دانیم .
۳- پرسنل این موسسه همواره بر این باورند؛ مشتریان سرمایه های واقعی موسسه هستند، پس فرهنگ پاسخگویی به مشتریان را بستر تعالی موسسه می دانیم .
۴- پرسنل موسسه به عنوان ارزشمند ترین منابع ما به حساب می آیند، بنابراین تکریم و بالندگی ایشان از مهم ترین اهداف ماست .
۵- ما هرگونه انتقاد، پیشنهاد، و تفکرات مشتریان را ارج می نهیم و از آن به عنوان بستر رشد و تحول موسسه استقبال میکنیم .