موسسه ایوان خانه مهر در سال ۱۳۹۳ با هدف تعامل و ارتباط هرچه بیشتر جامعه دانشگاهی و قشر متخصص و برنامه ریزی بلند مدت در راستای برطرف کردن خلا معماری و شهرسازی مطلوب شروع به کار نمود.
این موسسه با جذب پرسنل متخصص و مجرب و همچنین همکاری با موسسات معتبر کشور در زمینه برگزاری دوره های تخصصی، سمینارها و نشست های کاربردی معماری و شهرسازی بر آن است تا بتواند قدمی نو و استوار برای کاربردی کردن تحصیلات دانشگاهی بردارد و همچنین در نظر دارد با تاسیس شرکت های مهندسی در حوزه های مختلف معماری و شهرسازی به صورت تخصصی ضمن ایجاد بستری جهت اشتغال دانش پژوهان این موسسه با مدیریتی هولدینگ محور به یکی از چهره های شاخص معماری ایران تبدیل گردد.