FAP_2019_edit

 

 

مسابقه معمای آینده 2019: شهرهای متراکم از شما می خواهد نشان دهید زندگی در شهرهای بیش از حد متراکم چه ویژگی هایی دارد. شهرهایی که در هر کیلومتر مربعشان حداقل 100,000 نفر زندگی می کنند.

این مسئله چطور امکان پذیر است؟ ادغام درست فعالیت ها و برنامه ها در این شهر ها چگونه است؟ یک فضای جدید چگونه می تواند به سیستم شهری قبلی متصل شود؟ و در صورت اتصال چه سیستم های جدیدی را به شهر اضافه می کند؟ تراکم بیش از حد چه شکلی دارد؟ تراکم جمعیت روی حواس ما چه تاثیری می گذارد؟

مسابقه معمای آینده 2019: شهرهای متراکم

بخشی با اندازه یک کیلومترمربع در شهرتان انتخاب کنید.

این بخش را برای کار یا زندگی حداقل 100,000 نفر، دوباره طراحی کنید.

مجموع فضای ساخته شده در این سایت نباید از 2.5 میلیون مترمربع کمتر باشد.

ویژگی های فضای طراحی شده

 1. تولید انرژی، آب و هوا
 2. ایجاد فضاهای عمومی مناسب برای تمام گروه های جامعه
 3. ایجاد فضاهایی مناسب برای گونه های جانوری و خدمات مربوط به اکوسیستم
 4. فضای طراحی شده باید به شکلی مفید و موثر به شهر متصل شود

شرایط شرکت در مسابقه معمای آینده 2019: شهرهای متراکم

هزینه شرکت در این مسابقه رایگان است.

متخصصین

یک نفر

 • تمام افرادی که در زمینه طراحی ساختمان، و حومه شهر تجربه دارند، می توانند در این مسابقه شرکت کنند. (مثل معماران، شهرسازان و طراحان)
 • افرادی که بدون گروه در این مسابقه شرکت می کنند، مسئول پروژه ارسال شده خواهند بود و در تمام اطلاعیه ها، نمایش ها، نمایشگاه های مسابقه معرفی می شوند.
 • این فرد نماینده پروژه است.

یک تیم

 • تیم ها باید حداکثر 5 نفره باشند.
 • نام تمام اعضای گروه باید روی صفحه نخست پرتفلیو درج شود. یکی از اعضای تیم باید به عنوان سرگروه انتخاب شود.
 • این فرد تنها نماینده پروژه خواهد بود.
 • هر یک از اعضای گروه باید در زمینه طراحی ساختمان، شهر یا حومه شهر تجربه داشته باشد. (معماران، شهرسازان و طراحان)
 • تمام اعضای گروه مسئول پروژه هستند. و تمام اعضا در اطلاعیه ها، نمایش ها، نمایشگاه های مسابقه معرفی خواهند شد. (با همان ترتیبی که در صفحه اول پرتفلیو درج کرده اید.)

دانشجویان

یک نفر

 • دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه های معتبر معماری، مهندسی، برنامه ریزی شهری، طراحی شهری، معماری منظر، طراحی محیط و … می توانند در این مسابقه شرکت کنند.
 • افرادی که بدون گروه در این مسابقه شرکت می کنند مسئول پروژه ارسال شده خواهند بود و در تمام اطلاعیه ها، نمایش ها، نمایشگاه های مسابقه معرفی می شوند.
 • این فرد نماینده پروژه است.

یک تیم

 • تیم ها باید حداکثر 5 نفره باشند.
 • تمام اعضای تیم باید دانشجوی کارشناسی، کارشناسی ارشد یا دکتری دانشگاه های معتبر معماری، مهندسی، برنامه ریزی شهری، طراحی شهری، معماری منظر، طراحی محیط و … باشند.
 • یکی از اعضای تیم باید به عنوان سرگروه انتخاب شود. این فرد تنها نماینده پروژه خواهد بود.
 • تمام اعضای گروه مسئول پروژه هستند. و تمام اعضا در اطلاعیه ها، نمایش ها، نمایشگاه های مسابقه معرفی خواهند شد. (با همان ترتیبی که در صفحه اول پرتفلیو درج کرده اید.)

ارسال آثار:

فرم ها:

 1. مدرک کپی رایت
 2. اظهارنامه

لطفا فرم ها را امضا کنید. (دیجیتالی یا پرینت شده)

شیت ها: (1 شیت)

طراحی لنداسکیپ

مشخصات شیت: 10mb، ابعاد A2، PDF

داوران به هیچ عنوان مدارکی که در شیت جا نشده اند یا به هر دلیلی در شیت قرار ندارند را بررسی نخواهند کرد.

افرادی که شرایط شرکت در مسابقه معمای آینده 2019: شهرهای متراکم را ندارند:

 • داوران و برگزار کنندگان مسابقه، کارمندان و اعضای خانواده شان نمی توانند در این مسابقه شرکت نمایند.
 • شرکت کنندگان نباید پروژه شان را قبل از پایان فرصت ارسال آثار منتشر کنند. شرکت کنندگان اجازه ندارند اطلاعات شناسایی، نام و کشورشان را تا پایان اعلام نتایج مسابقه افشا کنند.
 • در صورت عدم رعایت این موارد شرکت کنندگان از ادامه مسابقه منع می شوند.

نتایج مسابقه معمای آینده 2019: شهرهای متراکم در آوریل، 2019 اعلام خواهند شد.

داوران مسابقه معمای آینده 2019: شهرهای متراکم

Dr. Nirmal Kishnani

Dr. Jalel Sager

جوایز مسابقه معمای آینده 2019: شهرهای متراکم

جوایز متخصصین

رتبه اول: 15,000 دلار سنگاپور + 2 سال عضویت FuturArc

رتبه دوم: 8,000 دلار سنگاپور + 1 سال عضویت FuturArc

رتبه سوم: 4,000 دلار سنگاپور + 1 سال عضویت FuturArc

(تعداد زیادی از شرکت کنندگان به انتخاب داوران 1 سال عضویت FuturArc را دریافت می کنند.)

جوایز دانشجویان

رتبه اول: 10,000 دلار سنگاپور + 2 سال عضویت FuturArc

رتبه دوم: 5,000 دلار سنگاپور + 1 سال عضویت FuturArc

رتبه سوم: 2,000 دلار سنگاپور + 1 سال عضویت FuturArc

(تعداد زیادی از شرکت کنندگان به انتخاب داوران 1 سال عضویت FuturArc را دریافت می کنند.)

توجه داشته باشید:

 • برندگان بدون توجه به کشور شرکت کنندگان و بر اساس کیفیت آثار انتخاب می شوند.
 • جوایز به نماینده گروه اهدا میشوند. و اعضای تیم آنرا تقسیم می کنند.
 • علاوه بر این جوایز آثار برندگان در وبسایت و مجله FuturArc منتشر می شوند.
 • داوران برای انتخاب برندگان آزادی کامل دارند. و در صورت بی کیفیت بودن آثار میتوانند هیچ یک از آنها را به عنوان برنده انتخاب نکنند.
 • برگزار کننده مسابقه می تواند مبالغ جوایز را تغیر دهد.

 

+ منبع فراخوان