بیانیه مسابقه معماری طراحی نمای مرکز خرید کیف و کفش دیبا:

اعضای هیئت داوران:
دکتر حافظی
مهندس پارسی
مهندس تبریز
پیرو دریافت ایده و طرح ها توسط دبیرخانه مسابقه از جانب شرکت کنندگان، هیات داوران تشکیل و موارد زیر را اعلام می دارد.
هیات داوران توجه به نکات زیر را در راس شاخصه های تصمیم گیری در نظر داشته است:
۱- توجه ویژه به ارزش های تاریخی و معماری ویژه منطقه و انعکاس آن در طرح پیشنهادی
۲ – برخورداری از ویژگی های معماری امروز در تداوم معماری گذشته
۳ – امکان اجرای بودن طرح
۴ – حفظ اصول کاربری و کارامدی طرح
با توجه به نکات فوق هیچ کدام از طرح های ارائه شده ،مشخصات یک طرح مناسب که به طور کامل یا در حد مطلوب پاسخگوی تمامی موارد باشد، برخوردار نبوده است. با این وجود جهت احترام و تقدیر از تلاش شرکت کنندگان نفرات اول تا پنجم به شرح ذیل اعلام می گردد:
رتبه ۱: هادی اکبر زاده قربانی – کد ۱۱۸ ؛ به عنوان رتبه اول با توجه به تاکیدی موفق بر معماری تاریخی منطقه انتخاب گردید
رتبه ۲: زینب عابدی، شبنم خزلی، سعید کبیری، مهراد حبیبی – کد ۱۳۸ ؛ به عنوان رتبه دوم با توجه به استفاده مناسب از مصالح و توجه نسبی به سوابق تاریخی منطقه طرح انتخاب گردید.
رتبه ۳: مسعود رامان فر – کد ۲۰۳ ؛ به عنوان رتبه سوم با توجه به استفاده مناسب از مصالح و توجه نسبی به سوابق تاریخی منطقه طرح انتخاب گردید.
رتبه ۴: (مشترک)
شرکت خط سوم – کد ۴۸
شرکت عمران شهر – کد ۴۹ ؛
در میان سایر طرح ها با توجه به تلاش در دستیابی به شاخصه های پیش گفته به عنوان طرح چهارم انتخاب گردیدند.
رتبه ۵: (مشترک)
محمد حقیقت گو – کد ۵۳
حسین صباغ ، محمد بوربور ، امین رضا زاده – کد ۵۴ ؛
به عنوان طرح پنجم انتخاب گردیدند وشایسته تقدیر می باشند.