مسابقه طراحی سردر - ایوان خانه مهر

 

معرفی مسابقه:

سازمان منطقه آزاد اروند با همکاری شرکت اسکان ایران، در نظر دارد به منظور طراحی المان سردر ورودی ساختمان  منطقه آزاد اروند، جهت دریافت برترین طرح، مسابقه ای با همین عنوان برگزار نماید.

مکان سردر ورودی در محوطه ی ساختمان در حال اجرای مرکز فرهنگی-اداری اروند، در استان خوزستان واقع در لبه ی اتوبان آبادان-خرمشهر می باشد.

ویژگی های اقلیمی منطقه:

منطقه آزاد اروند دارای اقلیم گرم و خشک با رطوبت نسبی بالاسـت و بـین ’30° 31 الـی ’30° 17 عـرض جغرافیـایی شمالی و ’48° 32 الی ’48° 1 طول جغرافیایی شرقی قرار دارد که به دلیل پایین بودن عرض جغرافیایی منطقه، شـدت تابش آفتاب زیاد است. در تابستان، هوای گرم که بر اثر تابش شدید آفتاب ایجاد میشـود، شـرایط نامسـاعدی را ایجـاد مینماید.

میانگین حداکثر دمای هوا در پنج ماه از سال (اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد و شـهریور) بـیش از 40 درجـه سلسـیوس و بالاترین دمایی که در منطقه ثبت شده، 53 درجه سلسیوس بوده است. در سه ماه از سال (آذر – دی و بهمن) که فصـل سرد این منطقه را تشکیل میدهند، میانگین دمای هوا به پایینتر از 10 درجه سلسیوس میرسد و پایینترین دمایی کـه
در منطقه ثبت شده 4- درجه سلسیوس بوده است.
هوای گرم و تابش شدید آفتاب باعث تبخیر آب در سطح آبراهه های اصلی مثل کارون و ارونـد مـیشـود؛ امـا بـه دلیـل مسطح بودن اراضی و وجود باد در منطقه، رطوبت حاصل از تبخیر آب رودخانه ،تنها در محل باقی نمی مانـد و در تمـام ناحیه توزیع میگردد. براساس معدل 25 ساله آمار وزش باد، جهت وزش باد غالب در این ناحیه ، در تمام ماههـای سـال از شمال غربی به جنوب شرقی است. نفوذ سیستم های مرطوب غربی در فصل پاییز آغاز شده و در زمستان به حداکثر میرسد. متوسط درصد بارشهـای پـاییز حدود 35 درصد و در زمستان 50 درصد است. حدود 10 درصد بارش های سالیانه بـه فصـل بهـار تعلـق داشـته و سـهم بارشهای تابستانه بسیار ناچیز و به صفر میرسد. میزان گرد و غبار در این منطقه بسیار زیاد می باشد.

  

طرح ارائه شده می­بایست واجد شرایط زیر باشد:

1-     طرح باید ضمن توجه به موقعیت خاص استان خوزستان نشانگر هویت شهری این منطقه باشد.

2-     خلاقیت و نوآوری در طرح در نظر گرفته شود.

3-     نسبت به نحوه نورپردازی در شب و میزان رویت المان سردر (باتوجه به موقعیت طرح و حجم تردد در جاده خرمشهر-آبادان) توجه کافی منظور شود.

4-     طرح پیشنهادی باید قابلیت اجرایی شدن را داشته و از نظر فنی و اقتصادی قابل توجیه باشد.

5-     دعوت کنندگی و اصول زیبایی­شناسی فرم در طراحی، منظور گردد.

6-     در طراحی المان سردر، از مبانی نظری معماری جنوب ایران استفاده گردد.

7-     مصالح بکار گرفته شده می­بایست از نظر جنس، رنگ، بافت، و استحکام با شرایط محیط سازگار باشند.

8-     به بستر فیزیکی و شرایط اقلیمی طرح توجه شود.

9-     فرم، اندازه، ارتفاع و حجم المان سردر طراحی شده، به منظور ایجاد شرایط همگون بصری، متناسب با ساختمان اصلی و فضای پیرامونی باشد.

10- طرح پیشنهادی به عنوان شاخص منطقه آزاد اروند، قابلیت نماد شدن را دارا باشد.

11- نیازهای اصلی طرح:

11-1- طراحی ورودی مستقل پیاده برای کارکنان و مراجعین

11-2- طراحی ورودی مستقل خودرو با امکان کنترل ورود و خروج

الف) شرایط اختصاصی مسابقه:

1-     مسابقهحاضر به صورت آزاد و در یک مرحله برگزار می­گردد.

2-     طرح­های ارائه شده پس از پایان مسابقه مسترد نخواهد گردید.

3-     شرکت اسکان ایران در قبال تاخیر و یا خسارت وارده به مدارک قبل از تحویل آن به دبیرخانه، مسئولیتی را به عهده نخواهد گرفت.

4-     دبیرخانه شرکت اسکان ایران به طرح­های رسیده پس از تاریخ اعلام شده ترتیب اثر نخواهد داد.

5-     مهلت ارسال مدارک تا تاریخ 05/07/95 می­باشد.

6-     مدارک آماده شده به آدرس پستی” تهران- خیابان ولیعصر- بالاتر از میرداماد-کوچه ی تابان غربی- پلاک 72- دبیرخانه شرکت اسکان ایران”  ارسال شود.

 

ب) نحوه ارائه مدارک:

ارائه طرح حداقل در 3 شیت A2 سفید رنگ، بدون هرگونه زوائد شامل:

1-     شرح و ترسیم ایده­ها و مراحل شکل­گیری طرح

2-     دیاگرام نشان دهنده مسیر حرکت پیاده و سواره در طرح

3-     پیشنهاد چگونگی اجرای نورپردازی طرح

4-     ارائه کلیه مدارک خواسته شده بر روی لوح فشرده با برچسب خوانا شامل نام کامل طراح و عنوان مسابقه می­باشد که شرح هرکدام از موارد بالا در ذیل امده است:

ج) مدارک مورد نیاز جهت ارائه در شیت­های A2 :

1-     پلان­ها، نماها و مقاطع موردنیاز (در مقیاس  )

2-     ارائه تصاویر سه بعدی از طرح سردر

3-     ارائه و طراحی جزئیات اجرایی و معرفی مصالح به کار رفته در طرح

برگزار کننده مسابقه: شرکت اسکان ایران

جوایز مسابقه:

نفر اول: 5 سکه تمام بهار آزادی بهمراه لوح تقدیر

نفر دوم: 3 سکه تمام بهار آزادی بهمراه لوح تقدیر

نفر سوم: 1 سکه تمام بهار آزادی بهمراه لوح تقدیر

هیئت داوران:

دکتر محمدرضا بمانیان

دکتر محمد دیده بان

دکتر کوروش عطاریان

دکتر منصور یگانه

دکتر کوروش مومنی

منبع: شرکت اسکان ایران