1926637_560781927362621_1349612423_n

 

مکان: شیراز
تیم معمار: گروه معماری امتیاز
معمار ارشد: علیرضا امتیاز
مساحت: ۵.۰۰۰ مترمربع
سال: ۱۳۹۱-۱۳۸۸

این مرکز درمانی با تمرکز بر فعالیت‌های پزشکی در زمینی با مساحت ۵.۰۰۰ مترمربع در شهر شیراز ساخته شد. ژن به عنوان یک واحد ژنتیکی که با جزئیات مشابه خود از زوایای مختلف دارای اشکال متنوعی است، الهام بخش طراحی این پروژه بود. ژنوم که از ترکیب دو واژه‌ی ژن و کروموزوم تشکیل شده شامل رشته‌های DNA منحنی شکل است و نمای این بنا نیز به همین شکل طراحی شده است.

 

1622705_560777827363031_1709263563_n
کل نما از یک المان ساخته شده، لذا از هر زاویه که به آن نگاه شود، منظره و ویوی متفاوتی دارد. نمای ساختمان از سمت جنوب غربی در معرض تابش شدید آفتاب قرار داشت؛ برای رفع این مشکل و بهره بردن از روشنایی بیرون بصورت توامان از طراحی ویژه‌ای استفاده شده است. پانل‌های آلومینیومی سطح نما را تا اندازه‌های معینی تاب داده تا بخش‌های داخل ساختمان بتوانند به نسبت نوع استفاده و عملکردشان نور کافی و لازم را دریافت کنند. دیوارهای جانبی ساختمان با تغییراتی در الگوریتم نما برای کاشت درختان هموار شده است.
این مجتمع دارای ۲۲ واحد درمانی (مطب) برای پزشکان و ۶ واحد تجاری می باشد.

 

1969226_560782420695905_610332547_n