آزمون-نظام-مهندسی-نظارت-و-اجرا-معماری-در-قم

قبولی 9 نفر از شرکت کنندگان در دوره نظارت و اجرای معماری ایوان خانه مهر در آزمون مهرماه 98

در اولین دوره نظارت و اجرای معماری ایوان خانه مهر قم 9 نفر از شرکت کنندگان در این دوره موفق شدند در آزمون مهرماه قبول شوند. این دوره در 74 ساعت از ابتدای مردادماه شروع شد و در پایان شهریور ماه به اتمام رسید . در پایان دوره نیز دو مرحله آزمون جامع با حضور کلیه شرکت کنندگان در مهرماه برگزار شد. ضمن تبریک به مهندسین عزیز و خسته نباشد خدمت اساتید گرامی امیدواریم در دومین دوره نظارت و اجرای معماری که ویژه آزمون اسفندماه برگزار میشود این موفقیت را تکرار کنیم.

 

اسامی قبولی های ایوان خانه مهر در آزمون نظارت و اجرای معماری

1- صدیقه پورفرزانه (نظارت و اجرا)
2- مریم میهن خواه (نظارت و اجرا)
3- سعیده نوری (نظارت و اجرا)
4- فاطمه خوش نژادیان (نظارت و اجرا)
5- احمد خلیفه شوشتری (نظارت و اجرا)
6- فاطمه رضایی نیاسر (نظارت)
7- اکرم زند (نظارت)
8- مصطفی قاصدی (نظارت)
9- هادی استاد اکبری (نظارت)


آمار قبولی آزمونسرای ایوان در آزمون نظارت و اجرا مهر ماه 99

آمار قبولی آزمونسرای ایوان در آزمون طراحی معماری شهریور ماه ۹۹

آمار قبولی آزمونسرای ایوان در آزمون طراحی معماری بهمن ماه ۹۷

آمار قبولی آزمونسرای ایوان در آزمون طراحی معماری مهر ماه ۹۸

آمار قبولی آزمونسرای ایوان در آزمون نظارت و اجرای معماری مهر ماه 98

آمار قبولی آزمونسرای ایوان در آزمون نظارت عمران مهر ماه 98


 

دوره-نظارت-و-اجرا-معماری-در-قم

دوره-نظارت-و-اجرا-معماری-در-قم2

 


 

آزمـون سرای ایــوان
برگزار کننده دوره های آمادگی آزمون‌های نظام مهندسی در قم
دارای بالاترین آمار قبولی در استان قم

دوره آمادگی آزمون طراحی معماری
دوره آمادگی آزمون نظارت و اجرای معماری
دوره آمادگی آزمون محاسبات عمران
دوره آمادگی آزمون نظارت عمران
دوره آمادگی آزمون نظارت برق
دوره آمادگی آزمون طراحی برق