کلاس-نظام-مهندسی-قم

آمار قبولی آزمونسرای ایوان در این دوره آزمون‌های نظام مهندسی قم– شهریور و مهر ماه ۹۹ به شرح زیر می‌باشد:

قبولی 28 نفر از شرکت کنندگان در دوره طراحی معماری آزمونسرای ایوان در آزمون شهریور ماه ۹۹

قبولی 22 نفر از شرکت کنندگان در دوره نظارت و اجرا آزمونسرای ایوان در آزمون مهرماه ۹۹

ضمن تبریک به مهندسین عزیز و خسته نباشید خدمت اساتید گرامی امیدواریم در دوره های پیش‌رو نیز این موفقیت را تکرار کنیم.

 


آمار قبولی آزمونسرای ایوان در آزمون نظارت و اجرا مهر ماه 99

آمار قبولی آزمونسرای ایوان در آزمون طراحی معماری شهریور ماه ۹۹

آمار قبولی آزمونسرای ایوان در آزمون طراحی معماری بهمن ماه ۹۷

آمار قبولی آزمونسرای ایوان در آزمون طراحی معماری مهر ماه ۹۸

آمار قبولی آزمونسرای ایوان در آزمون نظارت و اجرای معماری مهر ماه 98

آمار قبولی آزمونسرای ایوان در آزمون نظارت عمران مهر ماه 98


 

آزمـون سرای ایــوان
برگزار کننده دوره های آمادگی آزمون‌های نظام مهندسی در قم
دارای بالاترین آمار قبولی در استان قم

دوره آمادگی آزمون طراحی معماری
دوره آمادگی آزمون نظارت و اجرا معماری
دوره آمادگی آزمون محاسبات عمران
دوره آمادگی آزمون نظارت عمران
دوره آمادگی آزمون نظارت برق
دوره آمادگی آزمون طراحی برق