دوره هشتم OPENGAP ایده های ناب و معاصر را برای نوآوری و پیشرفت که متعهد به استراتژی اجرای معماری در یک محیط طبیعی است، سازماندهی می کند. رویکردها باید ارتباط بین طبیعت و ساختمان را نشان دهد.
هر شرکت کننده یا تیم می تواند موقعیت پروژه خود را پیشنهاد دهد. این رقابت برای همه معماران، طراحان، دانشجویان معماری و افرادی که در سراسر جهان علاقمند به موضوع هستند، باز است. رقبا می توانند به طور جداگانه یا به عنوان تیم حداکثر ۵ نفره در این رویداد شرکت کنند.

‎ارائه پیشنهاد شامل دو پانل دیجیتال در قالب jpg است که هر کدام حداکثر ۵ مگابایت باشند.
‎جایزه: $ ۴,۰۰۰،۰۰ USD
‎مهلت ثبت نام: ۹ می ۲۰۱۹ (۱۹ اردیبهشت ۹۸)

 

=منبع فراخوان