به گزارش پژوهشکده هنر،معماری و شهرسازی نظر ، همزمان با فرارسیدن تیر ماه ، چهل و نهمین شماره از مجله علمی‌ـ پژوهشی باغ نظر به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر شد. 

411498376893

فصلنامه باغ نظر، شماره 49 ، تابستان ۱۳۹۶ (تیر)

فصلنامه باغ نظر دوره ۱۴، شماره49

تابستان (تیر) ۱۳۹۶

تعداد صفحات: 76 صفحه

مقالاتی که پس از سه مرحله داوری و موافقت هیئت تحریریه در این شماره از مجله باغ نظر به چاپ رسیده اند به شرح زیر هستند:
  • مطالعه تطبیقی معماری و محتوای مدارس ایران از دوره سنتی تا نوین

مشاهده توضیحات و چکیده مقاله   ◊دانلود مقاله


  • بررسی تعزیه و هنر اجرا (پرفورمنس آرت) با تأکید برتعامل با مخاطب

مشاهده توضیحات و چکیده مقاله   ◊دانلود مقاله


  • مفهوم خلوت و چگونگی تحقق آن در زیست-جهان خانه ایرانی مطالعه تطبیقی آن در خانه ایرانی ماقبل مدرن و خانه مدرن ایرانی

مشاهده توضیحات و چکیده مقاله   ◊دانلود مقاله


  • از بازار تا پاساژ : تحلیلی بر سیر تحولات فضاهای تجاری مدرن در شهر تهران

مشاهده توضیحات و چکیده مقاله   ◊دانلود مقاله


  • تبیین و ارزیابی مؤلف ههای هنر عمومی (نمونه موردی : پارک لامپینی بانکوک و ایل گلی تبریز)

مشاهده توضیحات و چکیده مقاله   ◊دانلود مقاله


  • رویکردهای نوین درپژوهش زیبایی شناسی منظر

مشاهده توضیحات و چکیده مقاله   ◊دانلود مقاله