به گزارش پژوهشکده هنر،معماری و شهرسازی نظر ، همزمان با فرارسیدن نیمه ی اسفند ماه ، چهل و پنجمین شماره از مجله علمی‌ـ پژوهشی باغ نظر به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر شد.

Intern-Magazine-Issue-Two-Designed-By-She-Was-Only - Copصy

فصلنامه باغ نظر، شماره 45، زمستان ۱۳۹۵ (اسفند)

فصلنامه باغ نظر دوره ۱۳، شماره 45

زمستان (اسفند) ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۹۸ صفحه

 

[box type=”alert-warning” align=”aligncenter” class=”” width=””]مقالاتی که پس از سه مرحله داوری و موافقت هیئت تحریریه در این شماره از مجله باغ نظر به چاپ رسیده اند به شرح زیر هستند:[/box]

  • باغ ایرانی، هستیِ نوشونده/ مهدی شیبانی؛ سیدامیر هاشمی زادگان

مشاهده توضیحات و چکیده مقاله   ◊دانلود مقاله


  • ارزیابی تطبیقی ادراک فضای شهری از نظرگاه مخاطبین و متخصصین عرصه شهری (مطالعه موردی مجموعه شهری امامزاده صالح تجریش تهران)/ اعظم کریمی یزدی؛ ناصر براتی؛ مجید زارعی

مشاهده توضیحات و چکیده مقاله   ◊دانلود مقاله


  • بازاندیشی در سرعت دگردیسی کالبدی محیط‌های مسکونی از منظر ساکنین نمونه موردی : محله نیاوران، تهران/ هادی پندار؛ کامران ذکاوت

مشاهده توضیحات و چکیده مقاله   ◊دانلود مقاله


  • بینشی نوین در خوشه‌های خلاق شهری (پتانسیل‌های فضای واسط میدان نقش‌جهان و دانشگاه هنر اصفهان به عنوان مکان جاذب طبقه خلاق)/ مینو قره بگلو؛ طناز کارگر

مشاهده توضیحات و چکیده مقاله   ◊دانلود مقاله


  • بازشناسی معنی خانه در قرآن رهیافتی در جهت تبیین مبانی نظری خانه/ علی کبیری سامانی؛ علیرضا ملکوتی؛ زهره یادگاری

مشاهده توضیحات و چکیده مقاله   ◊دانلود مقاله


  • عوامل مؤثر بر آفرینش نقوش انتزاعی و تجریدی در دست‌بافته‌های قشقایی/ محمد افروغ؛ اصغر جوانی؛ امیر حسین چیت سازیان؛ فتحعلی قشقایی فر

مشاهده توضیحات و چکیده مقاله   ◊دانلود مقاله


  • نشانه‌شناسی محتوا و زمینه‌های مؤثر بر دیوارنگاری و تزییناتِ دوره زندیه با تأکید بر درون‌مایه‌های هنر قومی/ تابان قنبری؛ حسین سلطان زاده؛ محمد رضا نصیر سلامی

مشاهده توضیحات و چکیده مقاله   ◊دانلود مقاله


  • نقش درخت سرو و معانی نمادین آن در نگاره‌هایی از “شاهنامه تهماسبی”/ صبا آل ابراهیم؛ شهرام تقی پور؛ حمید رضایی

مشاهده توضیحات و چکیده مقاله   ◊دانلود مقاله