دوره جامع اسکیس توسط گروه ایده با حضور اساتید برجسته ،محمدرضا امیرشقاقی، ایوب علی نیا، عباس غفاری و سعید تعلیم خانی در ۲۲ آذر ماه آغاز شد .

این دوره در روزهای یکشنبه در قالب ۱۰۰ ساعت ویژه دانشجویان معماری برگزار میشود .